Een geslaagde dag

Op 19 april vond de Themadag Landelijk Vastgoed plaats, dit jaar bij De Werelt in Lunteren. Een kleine 300 deelnemers verzamelden zich hier vanaf 12.00 uur voor een mooi plenair programma, dat inging op verschillende aspecten van de transitie in de landbouw en het agrarisch gebied.