Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Themadag Landelijk Vastgoed.

Cursusprijzen

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Aanmelding

Alleen aanmeldingen met het aanmeldingsformulier van de website worden in behandeling genomen.

Annulering

Annuleringen dienen altijd door de deelnemer schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij:

KPE b.v. Bassin 120, 6211 AK Maastricht

E-mail: info@kpe.nl

Bij annuleringen, ontvangen tot 5 werkdagen voor aanvang van de Themadag Landelijk Vastgoed worden € 25.- administratiekosten per geannuleerde deelnemer in rekening gebracht.

Bij annuleringen, ontvangen binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Themadag Landelijk Vastgoed, worden de volledige kosten in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.

Ook op aanmeldingen, ontvangen binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Themadag Landelijk Vastgoed, zijn de hier vermelde annuleringsvoorwaarden van toepassing.

In geval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

Overmacht

Bij overlijden en bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de deelnemer vervallen de op dat moment nog resterende verplichtingen.

Betalingscondities

Direct na aanmelding worden de kosten door middel van een factuur in rekening gebracht aan het op het aanmeldingsformulier vermelde factuuradres. De factuur dient voor aanvang van de Themadag landelijk Vastgoed voldaan te zijn. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de deelnemer.